Röster från vikingatiden    

Röster från Vikingatiden
CD-skiva

 

 

Lyssna!

Ur Torgny lagmans tal på tinget

 

 

Beställ på Adlibris

 

 

Hans Villius medverkar på skivan

 

 

Lyssna till vikingarna!

Den här skivan innehåller en samling tal och kväden, hållna och framförda av personer från vikingatiden och översatta till modern svenska. Talen nedtecknades under vikingatiden eller kort därefter. I skriven form förlorar de mycket av den magi och den omedelbarhet som präglar det talade ordet. I Röster från vikingatiden har vi försökt återge talen i sitt "rätta" sammanhang. På tinget, vid gravölet, på stormansgården...

Förutom själva talen ger Hans Villius en introduktion till varje stycke.

Varje spår har fått specialkomponerad musik av Ulf Söderberg.